Oranjedak Solar is erkend KvINL installateur

Oranjedak Solar is erkend KvINL installateur

Het is voor opdrachtgevers van zonnestroom-projecten vaak lastig om de vakbekwaamheid van de installateur te beoordelen. Oranjedak Solar is vanaf juli 2018 erkend KvINL installateur, vakdiscipline zonnestroom installaties. Deze erkenning heeft een duidelijke toegevoegde waarde. We laten ermee zien dat bij ons de juiste kennis aanwezig is om dit installatiewerk uit te voeren.

Onze (potentiële) opdrachtgevers zijn ervan verzekerd dat we ruime ervaring hebben met dit werk, dat we adequaat opgeleide mensen in dienst hebben en dat onze kwaliteit met regelmaat wordt gecontroleerd.

KvINL (Kwaliteit voor Installaties Nederland) is opgericht ten behoeve van de kwaliteitsborging binnen de Installatiesector en is ontstaan uit de fusie van KBI (Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector) en SEI (Stichting Erkenning Installatiebedrijven). Opdrachtgevers, aanbieders en overheden werken binnen KvINL samen aan een onderscheidend en gegarandeerd kwaliteitsniveau van producten, processen en diensten in de installatiesector. Op de website www.kvinl.nl is de erkenning van Oranjedak Solar te raadplegen.